Месечни архиви: ноември 2013

Когато работим „нещо“ ……

Помислете върху това:

Когато работим нещо, да можем(да сме в състояние) да го направим „от първия път“.
В английският език се казва: First Time Right(FTR) – да го направиш от първия път!

Помислете още веднъж:
Да направиш 4-ка още този месец. И другия месец също да направиш 4-ка!
Да направиш 4-ка от Първия път!

Да спечелиш квалификация от първия път!

First Time Right!

Дали ограниченията водят до добро?

„Животът е кратък, за да се ограничаваш!“ DigiCom

Всъщност, въпроса е за какви ограничения става въпрос!

Ако въпроса е да живеем разточително, съобразно внушението на цитата, без да държим сметка за парите които печелим, т.е. да живеем и харчим на кредит, това изглежда няма да е добра перспектива.

В средносрочен период ще имаме сериозни проблеми.

Тогава, за повечето хора остава варианта все пак да живеят с определени ограничения и те се определят Точно от равнището на доходите, които печелят! И така, могат да живеят цял Живот – в ограничения!

Но, ако приемем цитата на DigiCom за добра идея, тогава простата истина е, че трябва да печелим повече пари!
Толкова повече, колкото ние искаме, но така, че да не се ограничаваме.

И следващото нещо, което би следвало да отбележим е:
Какво е нивото ни на доходи днес, т.е. какво е нивото което можем днес да приемем за ниво на ограничения!

Моят спонсор преди години ми казваше: „Разшири си контекста“, „Разшири си контекста“, „Разшири си контекста“!

И ми го повтори толкова пъти, колкото пъти беше необходимо, за да разбера за какво става дума!

Въпроса е, че аз Търсех(още преди да се появи моят спонсор) потвърждение от някъде(от нещо), за да мога да Мечтая! И трябваше да се появи човек, който да ми каже, че мога да Мечтая!

Безплатно! Безплатно да Мечтая!

Но, трябваше да имам и подходящата психология да правя правилните неща, за да започнат да се „случват“ мечтите.

Забелязвате ли: „да правя правилните неща“, а не да правя нещата правилно!

Само, когато правите правилните неща, можете да станете Лидер!

А, когато решите, че искате да бъдете Лидер, тогава, постепенно започват да отпадат Ограниченията!
Едно по едно, едно след друго и започвате да живеете, без ограничения.

Още веднъж, постепенно и едно по едно!

Започвате да сте способни да си позволявате „Неща“!

Първо, ставате способни да Мечтаете и след това Ставате способни да постигате Мечтите си!

Тогава вече сте наясно, че Ограниченията не водят до добро! И това става част от живота Ви.

И сте готови да продължавате да си разширявате Контекста!

Тогава Живота започва да изглежда по следния начин:
Поставям си цел!
Работя за постигането и!
Постигам целта си!
Удовлетворен съм!

Поставям си друга(следващата) цел! Постигам и нея! Отново съм Удовлетворен!

Поставям си все по-висока Цел! Работя! Постигам и нея! Удовлетворен съм!

Това става начин на мислене!
Предпоставка за всичко тава е човек да има Ментор! Всъщност, няколко човека, които да му бъдат Ментори!

И тези хора винаги да са в състояние да ти дадат добър съвет!

Да те насочат и да ти помогнат.
В трудни моменти, в моменти на Дилема. Да предприемеш едно или друго действие!

И накрая за да е отново ясно, че всичко зависи от нас, че ние трябва да се развиваме и да работим върху самообучението си, ще завърша с един цитат от ноемврийския информационен бюлетин на ING Group за България:

„Водени от разбирането, че всяка една от ежедневните ни дилеми има икономически измерения, полагаме усилия непрекъснато да доразвиваме и обогатяваме образователната си програма с нови статии, видео материали и резултати от корпоративни проучвания.“

Няколко правилни съвета

„Има разлика между късмет и умение“.

„Без риск, няма печалба“.

„Залагай и не залагай всичко на една карта“.

„Търси уникалност“.

„Не инвестирай в неща, които не разбираш“.

„Инвестирай в себе си“.

„Виждайте стойността във всичко“.

Мога да постигна невъзможното

Обучение на Ейдън О’Хара в България – 18 януари 2006 година:

МОГА ДА ПОСТИГНА НЕВЪЗМОЖНОТО!
Възможно ли е да постигнем невъзможното?
Как мислите, че птиците се учат да летят? Ще ви из-
дам една тайна – птиците се учат да летят на специални
лекции. Там големите птици ги учат как да излитат и да
кацат, как да кръжат и да правят лупинги, преподават им
и принципи на аеродинамиката. А накрая на обучението
има церемония по връчване на дипломите, на които пи-
ше „Аз мога да летя!” В края на курса младите птици си
взимат дипломите, слагат ги под мишница и се прибират
вкъщи пеша. Помислете върху това – те вече могат да
летят, но предпочитат да вървят.
Надявам се, че заедно ще научим някои съвети как „да
летим”. Трудната част е да приложим наученото след като
излезем от залата. Вероятно неведнъж ви се е случвало
след Ден на Успеха или друга среща на дистрибуторите
да сте въодушевени, да преливате от ентусиазъм и да
си казвате: „Мога да постигна успех! Ще стана Мениджър
„Диамант”!” Тръгвате си към къщи, заредени със самоу-
вереност, качвате се на трамвая и заговаряте човека до
себе си. Искате да му разкажете за Форевър Ливинг, но
той ви отрязва безцеремонно. Вашият ентусиазъм леко
спада. Правите още няколко опита, но получавате отказ
след отказ, докато и последната капчица самоувереност
и въодушевление се изпарят. Но не бива да се отчайвате!
Има един израз, че „ангажимент е да правиш онова, което
си обещал да направиш, дълго след като емоцията, под
чието влияние си направил обещанието, е изчезнала”.
Ключът за успеха във всяко едно начинание е скрит
вътре в самите нас! Отговорността е лично наша. Ако
бизнесът ми с Форевър не върви както очаквам, вината на
Управляващия директор ли е? Или на персонала в офиса?
Или на спонсора ми? На моя екип? Не! Отговорността е
лична. Погледнете се в огледалото и съвсем честно се
запитайте дали ако всички в екипа ви правят същото,
което вие сте правили днес, някой ще спечели. Замислете
се дали днес сте направили нещо, което да придвижи
бизнеса ви напред. А вчера? Онзи ден? Утре? Не трябва
да спирате нито за миг.
Защото, ако вие сте лидер на екип,
вашите сътрудници ще гледат какво правите и ще
ви копират. Ако си стоите вкъщи и гледате телевизия,
какво очаквате, че ще правят хората в екипа ви? Ако сте
в кафенето с приятели и гледате футболен мач, какво ще
правят сътрудниците ви? Същото като вас! Ако работите
усърдно, обучавате се, спонсорирате, трупате познания
за продуктите и мрежовия маркетинг, то и екипът ви ще
прави същото и бизнесът ви ще расте.
Но трябва да сте подготвени, че не всички, с които
искате да говорите ще проявяват интерес и ще ви изс-
лушват търпеливо. Вашата реакция на техните откази
може да бъде „бой” или „бягство”. Спомнете си за чо-
века в трамвая, който се опитахте да заговорите, но той
ви отряза. Как ще реагирате на отказа му? Имате два
варианта – да се откажете или да направите нов опит
да го заговорите. При всеки проблем в живота пред вас
е изборът да останете и да го преодолеете или да из-
бягате с подвита опашка. Какво ще стане, ако изберете
бягството? Проблемът ще остане с вас! Проблемът не
се разрешава, а продължава да ни измъчва. А и ако вие
избягате, екипът ви ще ви последва.
По-добре е да изберете да не се отказвате и да „се би-
ете”. Изберете бой за промяна! Имайте твърда решимост
за успех, останете и се справете с борба! Никога не се
отчайвайте, а упорствайте, докато успеете! Направете из-
бор за собствения си живот – изберете свобода и житейски
опит или нищо. Защото средно положение няма.
Англичанинът Роджър Банистър имал мечта да пробяга
една миля за по-малко от четири минути – нещо, което
никое човешко същество не било правило преди това.
Всички били убедени, че това е абсолютно невъзможно.
Роджър дори отишъл на лекар, за да пита дали пости-
жението е по силите на човека. Докторът му казал, че
човешкото тяло е неспособно да развие такава скорост
и че дори той да се напрегне до краен предел и да успее,
рекордът му неминуемо ще има фатален край. Лекарят
твърдял, че човешкото сърце не може да издържи по-
добно натоварване. Роджър бил изправен пред избора
да бяга и да умре или да не бяга и да живее. Той избрал
да бяга въпреки всичко.
През 1954 г. Роджър Банистър пробягал една миля
за 3 минути и 59,4 секунди. Само 0,6 секунди под смя-
таната дотогава за непреодолима бариера от 4 минути!
Въпреки че всички били убедени, че това е невъзможно,
един човек решил, че ще опита! Хиляди години никой
не вярвал, че постижение като това на Банистър е въз-
можно, но след като той успял, били нужни само шест
седмици, за да бъде подобрен неговият рекорд от Джон
Ланди. След като психологическата бариера паднала и
вече не било „невъзможно”, това постижение се оказало
всъщност лесно!
По същия начин успехът на дистрибуторите в Бъл-
гария и Македония е възможен, щом е постижим за
дистрибуторите от Румъния, Гърция, Германия и др.
Ако ви доведа Ролф Кип и ви сравня с него – каква ще
е разликата между него и вас? Никаква! И той има две
ръце, два крака, той е същият като вас. Единствената
разлика е времето. Времето е важен фактор! Ролф Кип е
във ФЛП от близо 9 години, а вие сте само от година, две
или три. Той е работил достатъчно дълго, за да постигне
успех, а вие още не сте имали време за това.
Във време когато целият свят вярвал твърдо, че земята
е плоска, един единствен човек – Христофор Колумб, си
казал: “Аз пък мисля, че земята е кръгла.” И си наумил да го
докаже, но му трябвали пари, а той нямал. Затова отишъл
при краля и кралицата на Испания с молба да финансират
експедицията му. Казал на крал Фердинанд ІІ и на кралица
Изабела: „Аз вярвам, че земята е кръгла. Дайте ми пари да
отида да проверя.” Ние, като дистрибутори, правим същото
– казваме на клиентите си: „Вярвам, че този продукт ще
е полезен за теб. Дай ми пари и ще видиш.”
Какво се случило с Колумб? Оказало се, че е прав и
земята наистина е кръгла. Бил необходим един единствен
човек, за да се промени мисленето на цялото човечество!
Но бъдете сигурни, че преди да му бъде даден шанс от
испанските суверени, Колумб се е сблъскал със стотици
откази и всички около него са се опитвали да го разу-
бедят. И на вас ще ви отказват много клиенти, преди да
се намери поне един, който да ви се довери и да опита
продукта, който предлагате. Но този единствен човек
може да промени нещата из основи и да сложи край на
безкрайните откази.
През 1961 г. президентът Джон Кенеди казва: „Аз вяр-
вам, че САЩ може да изпрати човек на Луната до края
на десетилетието.” Той е единственият човек, който бил
убеден в това. Всички останали, дори учените, смятали,
че е непостижимо. Само 6 месеца преди да изтекат де-
ветте години, на 20 юли 1969 г., Нийл Армстронг стъпва
на Луната!
Всички тези примери илюстрират, че не е важно
човек да даде най-доброто от себе си. За съжаление
успехът не зависи от това дали ще дадете най-доброто
от себе си. Успехът ще дойде, само ако правите всичко,
което нужно. Защото това, което си мислим, че е най-
доброто, на което сме способни, всъщност въобще не е
най-доброто! Винаги можем да постигнем повече. А ако
си мислим, че даваме „най-доброто от себе си” и че на
повече не сме способни, е твърде вероятно да се отчаем
и да се откажем само на една крачка от успеха. Защото
човек никога не знае с коя стъпка ще пресече линията
на успеха. Ето защо трябва да продължаваме да вървим
и да не се отказваме.
Много е важно защо правите нещата – важна е ваша-
та мотивация. Ако някой ви предложи да се изложите
на смъртна опасност, за да спечелите един милион
долара, бихте ли го направили? Вероятно някои от вас
биха поели риска заради парите, но мнозина няма да се
съгласят. Но си представете, че трябва да се изложите
на същата смъртна опасност, за да спасите семейст-
вото си. Ще се замислите ли изобщо? Или просто ще
се втурнете да ги избавите? А опасността и в двата
случая е една и съща! Въпросът е в това, колко силно
искате да го направите. Определете какво ви мотивира.
Заради парите ли работите? Или заради семейството
си? За да можете да обиколите света? Да напуснете
работа? Каква е вашата движещата сила? Намерете
личната си мотивация за успех, като тя трябва да бъ-
де по-силна от проблемите, трябва да е по-голяма от
пречките на пътя Ви!

Коя е най-важната мотивация?

За какво точно работим бизнеса с Форевър?

Бих казал заради човешкото достойнство!

За човешкото достойнство, за да не стоят хората на 300, 500 или дори 1000 лева заплати.

Защото им предлагаме възможността да имат по-сериозни доходи.

Дали те някога ще го разберат е съвсем друг въпрос! Ще го разбере всеки, който може да го разбере. Ако не сега, след 6 месеца или дори година. А може и никога да не стане.

Важното е ние като дистрибутори да го знаем и да имаме самочувствието и самоуважението, че това правим – предлагаме им висок стандарт на живот.
На всеки на когото кажем за този бизнес.

А, когато ние го знаем, това личи на лицето ни!
Личи по начина по който говорим, както и по начина по който се движим.

Променя се за добро самата ни осанка!

И това е само заради факта, че предлагаме този добър бизнес и че не само ние, а и хората около нас печелят пари.
Дали много или малко е друг въпрос, но те знаят как могат да печелят повече.

Ние имаме самочувствието, че това правим. Да даваме на други хора възможността да живеят по-добре.

И накрая, на въпроса, коя е най-важната мотивация, можем да кажем:
Ами най-важна е личната мотивация. Нашата собствена, вътрешна мотивация.

Мотивацията ни за личен успех!

Защото никой няма да подобри Вашия стандарт на живот, ако Вие сами не го направите за себе си! За семейството си, за децата си и за собствените си родители!

Докъде можем да стигнем по пътя към Успеха

Можем да вървим уверено по пътя към Успеха, само когато имаме куража да подложим да съмнение и разчупим определени Табута.

Примерно да подложим на съмнение цитат на Оскар Уайлд.

Ето какво казва той:
„Демокрацията не е да правиш това което искаш, а това което можеш”

Това обаче е ограничена теза! В известен смисъл ……..

Въпроса е в това: Искаш ли да продължаваш да правиш това, което правиш(можеш го), а то те прави и/или държи такъв, какъвто си в момента, а това е неблагоприятна за теб ситуация – примерно с тази работа, която работиш, печелиш малко пари.

И проблема е в това, че имаме какво да учим!
Т.е. пак ние трябва да се променим.

Като изучиш „нещо”, започваш да го правиш при това ти е лесно! И си компетентен в това което правиш!

След това научаваш „нещо”друго и пак ти е лесно ……
И така, започваме да се доближаваме към това, което Оскар Уайлд казва.

Т.е. искам нещо, изучавам го и след това го правя, защото го мога и ми е лесно.

Това дотук добре, но за да не ме упрекнете, че съм прекалено добър, ще продължа в конкретика:
На част от дистрибуторите им е по-лесно и по-добре да боравят с продуктите и това е ограничен поглед върху бизнеса.
Обратно: Ако навсякъде говорите, че бизнеса е този, който Ви води, това отново е ограничен поглед върху бизнеса.
Няма ли реално движение на продукти, няма бонуси и съответно, няма бизнес.

Така, че въпроса е да вървим по следната логика:
1. ИСКАМ да правя нещо – така трябва!
2. Работя(изучавам го) за да МОГА да го правя.
3. Преценявам дали го правя с лекота и дали ми харесва
4. А за да си успешен, ти трябва едновременно и да го искаш и да го правиш с лекота.

Защото човек в движение и с работа установява, кои неща му харесват и кои прави с лекота!

И чак тогава след един подобен анализ, можем да се съгласим с Оскар Уайлд в това което той казва.

А не сляпо да приемаме една или друга теза, едно или друго нещо, което ни се предлага.

Готови ли сме да стигнем до прозрението да разберем колко е просто!

Толкова е просто, че да се удариш по челото, как може да е толкова просто!

Кое ли е толкова просто?

Ами, самото решение!

Да вземеш решение да направиш нещо!

Още веднъж: Да вземеш решение да направиш следното ………

Ние всеки ден вземаме определени решения.

Решението е Сила!

Днес, аз решавам да спонсорирам всеки месец по един човек и да го научавам и той да прави същото!

Ако наистина искате успех с Форевър, решете за себе си това и Вие!

Каквото и да става, да намираме по един такъв човек, който ще прави за себе си този бизнес.

Всеки месец по един човек, каквото и да става!

И за да е ясно, какво означава да вземеш решение, ще Ви предложа един цитат от Том Хопкинс:
„Ако Ви дам чек за 86400 долара и Ви кажа: Имате 24 часа да ги инвестирате, можете да ги вложите в каквото поискате, а каквото не вложите, ще си го прибера обратно утре по същото време – какво ще направите през следващите 24 часа? Ще се скъсате от работа, за да инвестирате тези 86400 долара, нали?“

Всеки божи ден, всеки от нас има на разположение 86400 секунди, които неотменно излитат и това е всеки ден!

Никога, ама никога неможем да имаме един вече изтекъл месец в който не намерим правилния както за нас, така и за самия него човек!

Така, че въпроса е да вземем решение!