Месечни архиви: декември 2013

Някой беше казал, че в България имаме „фасадна демокрация“

Предлагам Ви 2 цитата, а Вие преценете дали в България има такава „критична маса индивиди“, за да имаме европейски тип демокрация, а не фасадна такава.

Маргарет Тачър:
„За да живее свободно едно общество, трябва да притежава критична маса от индивиди, които знаят какво е свобода“.

Второто е цитат от книгата „Просветеният път към богатството“ и отново оставам на Вас да прецените дали:
1. Да ползвате цитата в собствения си живот
2. Готови ли сте на действия, съответстващи на този начин на мислене

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОСВЕТЕНИЯ МИЛИОНЕР

Аз, долуподписаният, се задължавам да стана Просветен милионер, за да реша паричните си проблеми, да се радвам на живот на пълна финансова свобода и да споделя богатството си с другите.

Подписано на …………………….. 2013 година

Име и подпис:

Една безусловна истина

Една безусловна истина и все пак е въпрос на избор!

Ако приемем 1000 лева на месец за нормален доход, имаме право на избор как да ги имаме!

Квадрант Н – Можем и да си намерим работно място за 1000 лева

Квадрант С – Като свободна професия също е възможно да се печелят 1000 лева

Квадрант И – Човек може да взима 1000 лева и от наем на недвижим имот

Каква обаче е перспективата в тези 3 квадранта?

Убеден съм, че перспективата не е голяма!

Само се замислете!
Какво можем да направим с 1000 лева?
Ако кажа „нищо“, няма да съм далеч от истината. Най-много да „изкараме“ месеца.

Никой работодател, няма да Ви увеличи 2 пъти заплатата, след като сте се договорили за 1000 лева.
За да имате 2000 лева, като свободна професия, означава удвоени усилия. Едва ли обаче бихме изкарали дълго време работейки с удвоени усилия.
Ако от наем искаме 2 пъти повече доход, означава да имаме „други нови недвижими имоти“, което само по себе си не е лесна работа.

Квадрант Б – Робърт Кийосаки го е написал от доста време и се изчерпва с едно изречение:
„Потенциала за растеж е най-голям в квадрант Б!“

Става дума за очевидна истина и проблема е готови ли сме да се фокусираме върху Квадрант Б чрез Мрежов Маркетинг, защото това е най-добрия по много показатели начин, за постигане на Успех.

Както казва Вероника Местер(водещ румънски дистрибутор): „2000 Евро месечно са много малко пари!“

Така, че всичко е въпрос на избор!

Свободата е сложно нещо

Вчера, отново чух онази стара притча, за това какво представлява Свободата.

„Свободата е като да държиш птиченце с шепите си. Ако стиснеш малко по-силно ще убиеш птичето! Ако отпуснеш шепите си, птичето ще излети!“

Така, че „Свободата е сложно нещо!“

Но, нищо не става в този живот „без работа, без амбиции и без идеализъм“.

Подходете с внимание към този пост от Блога

Представете си огледалото в дома си, където Вие се оглеждате поне веднъж на ден.

Огледалото в което се оглеждате поне веднъж на ден …!

Вие гледате себе си в това огледало!

Въпроса е какъв човек виждате там?

Untitled-1

Най-голямата отговорност е в човека който виждаме в огледалото!

Както писах в един от предишните постове на блога, не е въпроса в това дали можете да носите отговорност по принцип в работата, която работите. Тази отговорност едва ли ще Ви направи богати!

Въпроса е можете ли да поемете Отговорността за своето собствено Успешно бъдеще?

Когато поемете Отговорността за своето собствено Успешно бъдеще, ще сте Взели Решение затова!

Ще сте взели решение за своето собствено бъдеще. Тогава ще знаете, че трябва да предприемате такива стъпки и такива действия, които да Ви Водят към Успех.

Ще сте взели решение да станете Мениджър.

Тогава, нито 4 бонусни точки, нито Квалификации, нито големите обеми на поръчките ще Ви се виждат страшни и неизпълними, напротив. Ще знаете, как точно да правите това. Ще знаете как става това.

Всичко ще бъде леко и лесно!

Но, преди това трябва да сте взели Решение!

Това означава да се движите с висока скорост през Бизнес-цикъла на Форевър.

Да направите 4-ка, да спечелите квалификация, да грабнете няколко „течни сапуна“.
Да знаете, как и къде харчите парите си! Във вашия собствен бизнес във Форевър, чрез Коледна акция или в бизнеса на някой друг.

Да станете Супервайзор!
Да заработите 500 лева месечен бонус.

Да започнете да Искате повече!

Да поискате 700 лева месечен Групов бонус.

Искам повече!
Искам много повече!
Знам, че съм способен да го направя!

Решил съм да се движа с висока скорост през Бизнес-цикъла на Форевър.

Да сте на 100% сигурни, да сте безпрекословно сигурни в това, че Маркетинговия план на Форевър е най-добрия продукт на Форевър. И, че чрез него можете да сте Успешни като хора.

А не да действате на принципа: „Каквото стане“!

Защото на принципа, „каквото стане“, означава че не сте взели Решение за своето Успешно бъдеще!

Защото, човекът който Виждате в огледалото е отговорен за Всичко!