Месечни архиви: ноември 2015

Все по-бързо трябва да разбирате …!

Все по-бързо трябва да разбирате, колко див става света в който живеем!

Нямате много време за мислене!

Нямате много време да се „мотаете“!

Никой и за нищо няма да Ви чака!

Никой и за нищо няма да Ви чака:
– за да Ви реши Живота
– за да Ви увеличи доходите
– да Ви подобри здравето
– да Ви направи ремонт в къщи
– да Ви подобри образованието
– да Ви изпрати на почивка
– да подобри образованието на децата Ви

Никой и за нищо няма да Ви чака!

Вие сами, трябва да взимате всеки ден най-разнообразни решения за подобряване на собственото си благосъстояние!

И помнете, че човек се лъже!

„Сега имам добра работа!“
„Ами, добре съм!“
„Това ще направя!“
„Всички в къщи сме здрави!“
„Тука има една работа, която аз мога да я върша!“

Но времето си върви, човек се залъгва с едно или с друго или с трето, никога няма пари и накрая става на 65 години и оттам нататък, отново е без пари!

Опитайте се да разберете, че ако не работите за това да имате Пасивни доходи, постоянно нарастващи Пасивни доходи, нямате почти никакви шансове в този Живот!

Това, което Ви пиша тук и сега го разбират и са наясно с него, САМО Богатите хора по света.

Те знаят, че могат да имат благосъстояние за собствения си живот, само и само и само ако имат Пасивни Доходи!

Бедните и дори т.нар. Средна класа нямат и понятие за Пасивен Доход!

Те знаят, че имат енергия и могат да работят и съответно си търсят работа!

И я работят съответната си работа. И са щастливи ако имат работа!

Но, и през ум не им минава да работят за това да имат Пасивен Доход!

Те дори не знаят, че самите те са си „човешката сила“, която се труди, за да има Доход!

И толкова!

Живял човек …!

Искам да сте Умни, искам да сте Будни, искам да сте най-добрите в България и не само!

Всеки от Екипа, ще разбере, че това последното се отнася за всеки от Екипа! 🙂

Лидерско обучение на 12 ноември 2015г.

В хотел Капитол във Варна от 14 до 16 часа на 12 ноември 2015г.(четвъртък) ще направим лидерско обучение.

Основа на обучението ще бъде изясняване, същностно изясняване на дейността ни като Собственици на Форевър Бизнес(СФБ).

Т.е. какво реално правим, защото част от нещата, които ни въздържат за активни и целенасочени действия в посока успеха ни като СФБ, е неяснотата и не точната информираност в нас самите, какво точно правим.

Т.е. ще изясним къде се намираме във времето и пространството, като СФБ.

И каква е логиката и какъв е смисъла да правим този бизнес!